Almužna

dlouhý a hezký pobyt na tomto světě.
kvetoucí – Dočkáš se dlouhého života. (36)
strom, viděti – starou známost obnoviti
viděti: starou známost obnoviti.