Amazonka

viděti – dostaneš za manželku ženu, která je vládychtivá
viděti ji: žena nabije mužovi