Anděl

V příštích dnech budeš šťastný. (33)
býti andělem nemocným – smrt
býti andělem zdravým – čest
býti jím: čest a povýšení ve společnosti
býti jím: znamená velkou poctu, smrtelnou nemoc.
mluvicí – Dosáhneš po čem toužíš. (38)
mluvit slyšeti – zlé znamení
mluviti s ním: dobré znamení pro příští život
s chlebem: nebeské dobro
s kalichem: utrpení
s knihou: čti Písmo svaté
s ochranným pásem: budeš chráněn
spatřiti – dobré zprávy
státi se jím – Dosáhneš vysokého postavení a úcty. (9)
v růžovém světle: velká láska
ve velikém světle: i tobě světlo
viděti ho v modrém světle: velká pravda
viděti: velkéštěstí, potvrzení všech nadějí a přání, vítané zprávy.