Angličan

viděti – nezkrotitelné věřitele aneb falešné přátele míti
viděti, nebo s ním mluviti: falešné přátele ašpatné věřitele míti.