Apoštol

šťastný život
viděti apoštoly – radostná zpráva
viděti: zpráva.