Archa

dostaneš čestné postavení
Archa Noemova: povodeň, množství lží, ale vše překonáš
viděti ji: mrzutost přijde.