Artičoky

jísti: máš churavé nervy
viděti a je jísti: tajně trpěti, nastávající rozluka.