Astra

pohřeb v rodině
kvetoucí – Tvoje vážnost se zvětší a bude zářit. (21)
sázeti – I nejmenší pole nese úrodu, je-li dobře pěstěno. (9)
zvadlé – Tvé naděje se maří. (14)