Audience

držeti s bábou: zlé klepy
držeti s čertem: pozor na podvodné úmysly
míti u císaře neb krále – štěstí a zisk
na hradě: rodinná událost
s kominíkem míti: veliké štěstí
sám udíleti: povýšení
u vznešené osoby: stěstí a výhra.