Autobus

řiď se moudrostí a budeš těžit. (30)
být řidičem – je předpovědí dostatku a nečekaného štěstí v lásce
jet jím – znamená výstrahu před konflikty a nedorozuměním s přáteli, také před nerozvážnými sliby
plný cestujících – předpovídá spokojenost v obchodech
vidět prázdný – značí brzké uznáni a čest