Bába (Baba)

čarovati – zlé i dobré
hladiti bábu – nepředstírej neštěstí
na koštěti – zlé uhranutí
na porodní zvoniti – v domě bude nutná rychlá pomoc
porodní u těhotné viděti – dlouhá nemoc v domě
porodní viděti: nemoc, též smrt
trhovou viděti – značí nepřijemnosti, někdo ti vynadá