Baldachýn

pod ním státi: úcta a vážnost.
stojíš-li pod ním – čest
viděti – dobrá naděje