Balíček

nalézti – pozor na hloupé vtipy
zahoditi – ztráta přítele