Balkón

najdeš milou osobu
na balkóně státi – úspěch tvůj rychle pomine
na něm státi: opětování lásky.
viděti – znamená nezdar