Balón

letící viděti – naděje rychle uletí
viděti: neštěstí na obzoru.
vystupovat viděti – vrtohlavce poznati