Balzám

kvete-li – znamená stálé zdraví
mazati se s ním – nastane ti starost,
míti: zasloužit si chválu.