Báseň

čísti – časem mrhání, též staromódnost, rovněž spokojenost