Basista

slyšeti zpívati ho – velká pitka, též hádka