Básník

mluviti s ním – návštěva muzea a starých památek
viděti ho – doba tě už přežila