Báti se

báby – vycítíš to správně
boha – dobro
ženy – nečisté svědomí, domácí sváry
muže – rovněž nečisté svědomí
neznáš-li důvod proč – buď opatrný před nepřáteli
pána – poctivost
sluhy – nepoctivost a krádeže