Bavlna

menší zisky od chudších
Bavlněné zboží či jiné věci – nejistota
bílé barvy nalézt – bohatství
černá – smrt
červená – nemoc
žlutá – nemoc
množství ve skladu – bohatství, užitek a dobro
přísti – dalekou cestu
přísti ji – podnikneš cesty do dalekých krajů
roucho – menší dědictví
tkáti nebo přísti: zisk.
v žokách – bohatství