Bavlník

keř viděti – jest velmi dobře
viděti: bohatství.