Bazén

koupat se v něm – předpovídá nové, výhodné známosti, jež ti budou nápomocny k získání vysokého postupu