Bazilišek

viděti – starost a velký zármutek
viděti ho – tvůj nepřítel se chce vetřít v tvé přátelství, získáš nového nepřítele
viděti: zármutek, truchlivost.