Bedra

hubená – starost o živobytí
mokrá – mnoho dětí
přeťatá – zármutek
silná míti – vítězství v zaměstnání neb při soudní při
veliká – zdravé děti
zemdlená – žalost