Bedrník

známost se sládkem, též radost z povýšení