Beran

beranů mnoho – dočasný dohled nad velikým majetkem
černý – příčinou špatného žití je tvá povaha
stažený – smrt v domě
starého nalézti – trvalejšího zaměstnání se domůžeš
viděti běžícího – radost
viděti ho – budeš povýšen
vyhublý – smrt