Beránek

míti – pokoj a útěcha
nalézti – budeš mít dočasné zaměstnání
skákati viděti – na dětech míti radost
viděti – náklonnost k tanci
viděti beránky které se pasou – strach a hrůza
zabíti – nemilosrdenství
zabitý – zarmoucení v rodině
ztratiti či prodati – ztráta zaměstnání