Berle

na nich choditi – špatný obchod, též ztráta milenky nebo milého
o ní se opírati – trápení, nemoc
s ní tlouci – vítězství nad druhými, užitek
viděti aneb míti – nemoc