Bez

květ – starost
strom – nemoc
trhati – velkého věku se dočkáš
viděti v květu – nemocný se uzdraví, v domě bude svatba nebo povýšení