Běžeti

a cíle dosáhnouti – vše se zdaří
a cíle nedosáhnouti – vše se zdaří jen těžko
a k cíli přijíti – tvé žádosti dojdou vyplnění
a nemoci se vyhnouti – veliké namáhání
a padnouti – nezdar v započaté práci
a přitom upadnouti – přetržení něčeho dobře započatého
a přitom upadnouti – přetržení něčeho dobře započatého
a z místa se nepohnouti – bez účinku se namáhati
běžíš-li namáhavě a doběhnouti nemůžeš – značí neduh
nahý – tvé nejmilejší jsou tobě nevěrny
několik osob za sebou – hádka a starosti
před zvířetem – nepřátelství
s vozem – nesnáz
sám sebe viděti – ztráta jmění