Bič

šlehati – daleká cesta
práskati: upřímností přátele získati.
ruce zdvižený viděti – pro pravdomluvnost si nepřátele učiniti
viděti – bude ti pomluvou na cti utrháno