Bída

býti bídný – strastiplné dny
připravovat bídu někomu – dluhy
velkou bídu viděti – opovržení
velkou viděti: opovržení, pohrdání