Bidlo

na prádlo – čeká tě zdlouhavý spor
něco podpírati – zdlouhavý proces