Biskup

žehnající – síla tě doprovází
husu jísti – veliké štěstí
při pohřbu viděti – velké neštěstí
při službách božích viděti – dobrá novina
s ním mluviti – šťastné pořízení v počínání
sedět viděti – proces
viděti – v milosti býti u vzácné osoby
viděti ho tančiti – vzejde ti škoda na dobytku
viděti: přízeň od vysoké osoby