Blázen

bláznivou ženu spatřiti – mrzutosti a hádky v domě
bláznovství tropiti – nemocnému dobře, zdravému mrzutost
býti – vyznamenání
jej viděti – návštěva nepravdivého člověka
jej viděti a mluvit slyšeti – budeš oklamán
sebe sama viděti – značí dlouhý věk
viděti blázny – ovládnutí svých vášní
vysmívati se bláznům – pro nepravost k zodpovědnosti předvolán býti