Blázinec

v něm se nacházeti – dostaneš se na vyšší místo
viděti – velké štěstí