Blecha

bleší cirkus viděti – návštěva z vyšších míst
chytati – těžká honba na cosi, nepokoj
míti blechy a býti jimi pokousán – štěstí a bohatství
mnoho míti, jimi trápen býti: neštěstí, nepřátelé, chudoba, nouze.
mnoho spatřiti – velký zármutek
na vlastním těle chytati: své nepřátele překonat.
od ní poštípán býti – blízká výhra
skákat viděti – výlet, dobré počasí
viděti blechy – není dobře
viděti skákati – skrze nepravé zprávy budeš znepokojován
zjeví se – obdržíš dopis