Blesk

nenadálá příhoda, zisk a štěstí
blýskání viděti – shoda v nějaké při
když jej vidíš – křik a smutek
když zapálí – svržení
trefí-li blesk do hlavy – ztratíš jmění a snad i život
viděti, když uhodí – mrzutost
viděti: nesvornost, hádka, nepříjemnost.