Bližní

viděti ho – není každý, pouze ten, kdo v dobru a pravdě trvá