Bludička (Bludičku, Bludičky)

viděti – zlé znamení, někdy mrzutost
viděti a za ní choditi – nechat se svést