Bludiště

labyrint, v něm býti a nemoci z něj vyjíti – dlouho trvající starosti
Ocitli jste se ve snu v bludišti nebo labyrintu? Zeptejte se sami sebe, co se pokoušíte vyřešit nebo co v jeho středu hledáte.
po lesích, lukách a polích – dobré časy
skalní, údolím a roklinami blouditi – zlé časy
zahradní a v něm se procházeti – zapleteš se do zlých okolností, zmatky
zase z něho vyváznouti – odstranění všech překážek