Bobek

kozí – nezajímej se o to, je to nepatrnost
kozí sbírati – mnoho zbytečných starostí, raději spoř