Bobkový list

keř viděti – nenadálé cti dosáhnouti
někomu na hlavu vsaditi věnec bobkový – vděčnost
sen o něm u ženy – náhlý porod
trhati – odejmout někomu dobrou naději
věnec obdržeti – naděje na brzké povýšení