Bodláčí

viděti – protivenství
zalévati – nevděčníku prokázati dobro
zasaditi – způsobit si vlastní vinou nepříjemnosti