Bodlák

na poli – neúroda
viděti – tvými přáteli jsou lidé neupřímní, též nepoctivost
viděti: zrada.