Boháč

býti – chudým dobře, boháčům pronásledování
jím býti – značí chudobu
viděti aneb s nimi obcovati – dobrodiní
viděti ho ve snu a s ním mluviti – tvé záležitosti se zdaří, též pýcha