Boj

boji přihlížeti – smířiti se s nepřítelem
bojovati s dravci – zlé vášně
nebo půdka, býti přítomen – smíření
s divokým zvířetem a zvítěziti: od velkého nebezpečí zachráněn býti.
s divokými zvířaty vésti a zvítěziti – vyvázneš z nebezpečí
sám bojovati: do sporu se dostati.
sám s někým bojovat – přijdeš do hádky
z boje utéci – někdo ti přinese radost
zůčastniti se: usmíření