Bojovat

do rozepře jíti
a zvítěziti – s velkým namáháním si polepšiti
na koni – dobrý sňatek
s divokými zvířaty – ochránit se před velkým nebezpečím