Borovice

přináší dobro samoty, ia radost
viděti vysokou a urostlou – budeš míti velkou radost